วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระเงินผ่านธนาคาร
  2. ชำระผ่าน PayPal บัตรเครดิต