ทำความรู้จัก “โรคพิษสุนัขบ้า” กันให้มากขึ้น

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ

การติดต่อของโรค
 • ติดต่อผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ
 • 99% ของการติดเชื้อของมนุษย์ เกิดจากการถูกสุนัขกัด
 • หากเชื้อวิ่งเข้าสู่สมองจะทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตทันที
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ล้างแผลที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและน้ำสบู่ให้สะอาด รีบพบแพทย์เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
การเสียชีวิต
 • โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ในประเทศยากจนส่วนมากในทวีปเอเซียและแอฟริกา
ทุก 15 นาที มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
40% ของเหยื่อที่เสียชีวิต เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
เราสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร
 • เพิ่มการตระหนักรู้ในสังคม
 • เรียนรู้พฤติกรรมของสุนัขและแมว
 • ไม่โดนกัด = ไม่ติดเชื้อ
การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวสามารถช่วยชีวิตมนุษย์ได้
 • โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ 100%
 • การฉีดวัคซีนเพียง 70% ของสุนัข สามารถช่วยยับยั้งการระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 • เจ้าของสุนัขและแมวทุกคนควรให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงของท่าน