เสียงตอบรับจากลูกค้า

เสียงตอบรับจากลูกค้าบางส่วน จากการได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ลีโอ สเปรย์สมุนไพรสำหรับไล่สัตว์ไม่พึงประสงค์