เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

จากแนวคิดไล่แต่ไม่ฆ่าสินค้าภายใต้แบรนด์ลีโอทุกชนิด ผลิตจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด ในการใช้กลิ่นในการไล่แต่ไม่ฆ่า ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดผ่านการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบจนพบกลิ่นจําเพาะที่ สัตว์ชนิดนั้นๆไม่ชอบ ไม่อยากเข้าใกล้ จนสัตว์เหล่านั้นต้องขยับขยายถิ่นฐานไปหาแหล่งที่อยู่อื่น

ข้อดีของการไม่ฆ่า คือการไม่ต้องคอยตามเก็บซาก ทั้งส่งกลิ่นเหม็น ทั้งเป็นแหล่งเชื้อโรค จนบางครั้งต้อง มาคอยตามกําจัดมดที่ขึ้นตามซากอีก เราเชื่อว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งดีที่สุด แค่ใช้กลิ่นเป็น สัญลักษณ์บอกสัตว์เหล่านั้นให้ไม่มาก็เพียงพอ โดยไม่ต้องฆ่า

ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษใดๆ ดังนั้นผู้ใช้จึง มั่นใจได้ในความปลอดภัยจากการใช้ อีกทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน