เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

จากแนวคิดไล่แต่ไม่ฆ่าสินค้าภายใต้แบรนด์ลีโอทุกชนิด ผลิตจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ  โดยใช้กลิ่นในการไล่ไม่ให้สัตว์เข้าใกล้พื้นที่ที่ต้องการป้องกัน โดยยึดถือหลักการว่า การป้องกันดีกว่าการตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวัน ใช้งานง่ายและไล่ได้จริง ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดผ่านการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบจนพบกลิ่นจําเพาะที่ สัตว์ชนิดนั้นๆไม่ชอบ ไม่อยากเข้าใกล้ จนสัตว์เหล่านั้นต้องขยับขยายถิ่นฐานไปหาแหล่งที่อยู่อื่น

ข้อดีของการไม่ฆ่า คือการไม่ต้องคอยตามเก็บซาก ทั้งส่งกลิ่นเหม็น ทั้งเป็นแหล่งเชื้อโรค จนบางครั้งต้องคอยตามกําจัดมดที่ขึ้นตามซากอีก เราเชื่อว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งดีที่สุด แค่ใช้กลิ่นเป็นสัญลักษณ์บอกสัตว์เหล่านั้นให้ไม่เข้ามาใกล้ก็พอ